ราชมงคลกรุงเทพ “คว้า 4 เหรียญทอง”

นายพงษ์ศิริ  แสงมณี และนางสาวหทัยพัฒน พรหมทองนุ่น “คว้า 4 เหรียญทอง” ในการแข่งขันกีฬาลีลาศ ประเภท Latin American Class E Single Dance (ChaChaCha) Latin American Class E Single Dance

Read more

การประกวด Music Award 2017

ประมวลภาพและผลการประกวด Music Award 2017   เมื่อในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  ณ ลานกิจกรรมนันทนาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ          

Read more