ขอแสดงความยินดีกับทีมแบดมินตันหญิง

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตัน ประเภททีมหญิง  นักกีฬาแบดมินตันหญิง ประเภททีม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 UTK Games ประกอบด้วย นางสาวศุภาวีร์ ลมพาเยิน (มิ้ว) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขสาวิชาออกสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ นางสาวเยียรดา สุขกิจ

Read more