แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games”

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี ผศ.ดร.บุญเชิญ ดิษสมาน รองอธิการบดี และ ผศ.ภาณุภัทร ตางาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” ระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

ผลการจับสลากแบ่งสายกีฬา (ประเภททีม)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ จับสลากแบ่งสายกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

Read more

กำหนดการกิจกรรมนันทนาการ

กำหนดการกิจกรรมนันทนาการ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” ระหว่างวันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2560   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Read more