ขอแสดงความยินดีกับทีมแบดมินตันหญิง

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตัน ประเภททีมหญิง  นักกีฬาแบดมินตันหญิง ประเภททีม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 UTK Games ประกอบด้วย นางสาวศุภาวีร์ ลมพาเยิน (มิ้ว) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขสาวิชาออกสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ นางสาวเยียรดา สุขกิจ

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ “คว้า 4 เหรียญทอง”

นายพงษ์ศิริ  แสงมณี และนางสาวหทัยพัฒน พรหมทองนุ่น “คว้า 4 เหรียญทอง” ในการแข่งขันกีฬาลีลาศ ประเภท Latin American Class E Single Dance (ChaChaCha) Latin American Class E Single Dance

Read more

การประกวด Music Award 2017

ประมวลภาพและผลการประกวด Music Award 2017   เมื่อในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  ณ ลานกิจกรรมนันทนาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ          

Read more